परिचय

जिल्ला स्तरमा समग्र कृषि क्षेत्रको विकास, किसानलाई प्राविधिक सेवा तथा स्थानीय तकबाट प्रदान गरिने कृषिको सेवालाई प्राविधिक सहयोग तथा विशिष्ट कृत सेवा प्रदान गर्नका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार प्रदेशबाट प्रदान गरिने कृषिसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्नका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र, गुल्मीको २०७५ सालमा स्थापना भैँ निरन्तर सेवा प्रदान गरी रहेको छ।

गुल्मी जिल्लामा १२ वटा स्थानीय तह २-नगरपालिका र १०-गाउँपालिका रहेका छन्। गुल्मी जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1,24,937.97 हेक्टर रहेकोमा कुल खेती योग्य जमिन 64,505.47 हेक्टर (कुल जमिनको ५१.६३ प्रतिशत) रहेकोमा कुल ३४,०४० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको छ। २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार जिल्लामा २,८०,१६० जन सङ्ख्या रहेकोमा १,५९,१६५ महिला (५६.८१ प्रतिशत) र पुरुष १,२०,९९५ (४३.१९ प्रतिशत) रहेको छ। जिल्लामा कुल कृषक परिवार सङ्ख्या ५५,१५४ रहेकोमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या ८९,६५१ रहेको छ।

Read More
श्री नवराज भण्डारी

श्री नवराज भण्डारी

(प्रमुख)
श्री युवराज ढकाल

श्री युवराज ढकाल

(सूचना अधिकारी)

वेबसाइट को लिंक